Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2015

milosniczkazycia
0858 c7f6 500
milosniczkazycia
2114 3dd5
Reposted fromechium echium

February 16 2015

milosniczkazycia
4982 1ae8
Reposted fromosaki osaki

February 13 2015

7003 8ecc
x
Reposted fromantiscreenname antiscreenname
2061 e130 500
Reposted fromthe-dear-leader the-dear-leader
4421 9399 500
Reposted fromAroacewonderwoman Aroacewonderwoman
4305 cc76 500
Reposted fromsingmehallelujah singmehallelujah
milosniczkazycia
4810 5556
Reposted fromthinredline thinredline
milosniczkazycia
4976 ac48
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie
milosniczkazycia
4982 042f
Reposted fromthinredline thinredline
milosniczkazycia
5035 4c23
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie
milosniczkazycia
5101 4736
Reposted fromthinredline thinredline
milosniczkazycia
5438 dc5f
Reposted fromkomorra komorra

February 09 2015

0246 f706
Reposted fromglassarrow917 glassarrow917

February 03 2015

milosniczkazycia
Nazywaj mnie jak chcesz, tylko zaproś na kolację.
— Historia Lisey
Reposted fromkoniecswiata koniecswiata

February 02 2015

milosniczkazycia
milosniczkazycia
Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza.
— !!!!!!!!
Reposted fromekstaza ekstaza
milosniczkazycia
1831 52c7 500
Reposted fromnaszswiat naszswiat
milosniczkazycia

January 28 2015

milosniczkazycia
4880 47fc
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakattrina kattrina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl